Tarieven

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysio/manueeltherapeut. Het is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, echter geldt dit niet voor chronische aandoeningen. Voor chronische aandoeningen is wel een verwijzing vereist. Op de pagina verzekeraars staat meer informatie over chronische aandoeningen.

Fysiotherapie en zijn specialisaties zijn (m.u.v. chronische aandoeningen) sinds 1 januari 2004 uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u bent aangewezen op uw aanvullende verzekering die per individueel verzekerde verschilt. Raadpleeg uw polisblad of verzekeraar welke vergoedingen voor fysiotherapie en/of manueeltherapie zijn opgenomen in uw polis. Eventuele kosten die buiten de dekking van uw verzekering vallen brengen wij u in rekening.

Fysiotherapie Bewust zorgt voor declaraties bij alle zorgverzekeraars in Nederland voor 2024.

Uw zorgverzekeraar kan u in alle gevallen meer informatie geven over uw vergoedingen. U dient zelf te verifiëren hoeveel behandelingen u vergoed krijgt van uw zorgverzekering. Wanneer u niet (meer) verzekerd bent voor fysiotherapie of manueeltherapie zijn de kosten per consult als volgt:
Presta-tiecode Omschrijving Tarief 2024
1000 Zitting fysiotherapie € 41,00
1200 Zitting manueeltherapie € 51,00
1700 Lange zitting voor cliënten met complexe zorgvraag € 72,00
1850 Screening (Directe Toegangelijkheid Fysiotherapie) € 25,00
1860 Intake en onderzoek na screening € 51,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 57,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 72,00
0001 Toeslag voor behandeling aan huis € 22,50
Prestatiecode Omschrijving Tarief 2024
1000 Zitting fysiotherapie € 41,00
1200 Zitting manueeltherapie € 51,00
1700 Lange zitting voor cliënten met complexe zorgvraag € 72,00
1850 Screening (Directe Toegangelijkheid Fysiotherapie) € 25,00
1860 Intake en onderzoek na screening € 51,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 57,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 72,00
0001 Toeslag voor behandeling aan huis € 22,50
 
in 't Centrum
Driehuizerkerkweg 93
Driehuis
06 44 77 88 09
rita@fysiotherapie-bewust.nl
IBAN NL13RABO0317634372
Zorgkaart Nederland
Buitenhof Fysiotherapie op Twitter
06  44 77 88 09
Praktijkgevevens:

BIG registratienr 29034472604