Klachtenregeling

Fysiotherapie Bewust probeert optimale kwaliteit te bieden richting de
cliŽnt. Mocht u desondanks een klacht hebben met betrekking tot uw behandeling binnen mijn fysiotherapiepraktijk, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Er zijn drie mogelijkheden om een klacht in te dienen:
1. Overleg met uw fysiotherapeut
2. Een (anonieme) klacht schriftelijk indienen
3. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

1. Overleg met uw fysiotherapeut
Indien u een klacht heeft over de behandeling of de praktijk dan kunt u deze melden bij uw fysiotherapeut. Deze werkwijze om uw klacht in behandeling te nemen heeft de voorkeur. Ik streef naar een goede communicatie tussen mij als behandelaar en de cliŽnt en het beste is om hier samen uit te komen.

2. Een (anonieme) klacht schriftelijke indienen
U kunt schriftelijk een kracht indienen, indien gewenst kan dit anoniem. Hiervoor is een online klachtenformulier beschikbaar op de website. Uiteraard kunt u ook per post een (anonieme) klacht indienen. In beide gevallen verzoek ik u het volgende aan te geven:
Ė De precieze omschrijving van uw klacht of ontevredenheid
Ė Datum en tijd indien de klacht is gerelateerd aan een behandeling
Ė Voorstellen voor verbetering die u wilt aandragen om de klacht in de toekomst te voorkomen

3. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Indien u niet samen met uw therapeut de klacht naar tevredenheid kan oplossen dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten, het KNGF. De procedure hiervoor kunt u vinden op de website www.defysiotherapeut.com via het KNGF.


 
in 't Centrum
Driehuizerkerkweg 93
Driehuis
06 44 77 88 09
rita@fysiotherapie-bewust.nl
IBAN NL13RABO0317634372
Zorgkaart Nederland
Buitenhof Fysiotherapie op Twitter
06  44 77 88 09
Praktijkgevevens:

BIG registratienr 29034472604