Betalingsvoorwaarden

Declaraties worden door mij rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar. Behandelingen die ik niet kan declareren breng ik bij u in rekening. Dit kan gebeuren indien u niet (voldoende) verzekerd bent. Deze facturen worden eens per maand verzonden.

Uw rekeningen worden door mij via de e-mail naar u verstuurd, tenzij u bij mij heeft aangegeven deze per post te willen ontvangen.

De cliŽnt is zelf verantwoordelijk voor het verifi
Žren van de dekking van de kosten van de behandeling. Kosten die buiten de dekking van de verzekering vallen worden bij u in rekening gebracht.


Betalingstermijn

Ik hanteer een betalingstermijn van 14 dagen voor mijn facturen. Indien u niet binnen 14 dagen betaalt dan verkeert u in verzuim met ingang van de 15de dag na de factuurdatum en ben ik gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. Daarnaast kan ik wettelijke rente in rekening brengen vanaf de 15de dag na factuurdatum. Ik ben gerechtigd indien nodig incassomaatregelen te nemen waarbij alle kosten voor uw rekening komen.
 
in 't Centrum
Driehuizerkerkweg 93
Driehuis
06 44 77 88 09
rita@fysiotherapie-bewust.nl
IBAN NL13RABO0317634372
Zorgkaart Nederland
Buitenhof Fysiotherapie op Twitter
06  44 77 88 09
Praktijkgevevens:

BIG registratienr 29034472604